Akredite Kobi Danışmanlığı

Akredite Kobi Danışmanlığı ihtiyacında yanınızdayız.

Meslek Tanımı :  
KOBİ’ lere sunduğumuz danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kurumuz.  
   
Görev ve İşlem Basamakları :  

KOBİ Danışmanlığı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)            İSG ve çevre koruma kurallarını takip etmek

b)           Hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak,

c)            Mali prosedürleri yürütmek

d)           Hizmet kalitesini geliştirmek, müşteri portföyü oluşturmak,

e)           Verdiği hizmetleri tanıtmak

f)            KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak,

g)            KOBİ?nin faaliyet yapısını, mali yapısını,  İK yapısını analiz etmek, pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini, dış çevre analizini yapmak,

h)           Analiz sonuçlarını değerlendirmek,

i)             KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak,

j)             Sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek,

k)            Hizmetin kapsamını belirlemek,

l)             KOBİ ile sözleşme yapmak,

m)          Hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek,

n)           Sunulacak hizmetin unsurlarını oluşturmak/geliştirmek

o)           Hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak

p)           Risk analizi yapmak,

q)           Kaynak planlaması yapmak,

r)            Kontrol noktaları oluşturmak,

s)            Hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek,

t)            Hizmetleri raporlamak,

u)           KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayarak, danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak,

v)            Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,          vb. görev ve işlemleri yerine getiririz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.