KOBİ Danışmanlığı Nedir? Ne işe yarayacak? 

Büyüme yolunda olsun pazar bulma konusunda olsun KOBİ olan kişilere yol gösterecek nitelikte, aynı zamanda bir sorunla baş etmenin nasıl yapılabileceği konularında öneriler ve yol gösteren kişiler olarak KOBİ danışmanlığı yapmaktayız.

Ekibimiz ; Sektöründe deneyim sahibi olan danışman ekip üyelerimiz, Üniversitede alanında yetkin akademisyenler, Danışmanlık hizmetlerinde tecrübeli ve uzman olan ekip üyelerimiz

Kısaca neler yapıyoruz?

İSG ve çevre güvenliğini sağlamak,
iş organizasyonu ve süreç takibi,
iş programı yapmak, çalışma ortamını düzenlemek,  
hizmet teklifi hazırlamak,
hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak,
mali prosedürleri yürütmek,
hizmet kalitesini geliştirmek,
verilen hizmetleri izlemek,
öz değerlendirme yapmak,
müşteri ilişkilerini yürütmek,
müşteri portföyü oluşturmak,
verdiği hizmetleri tanıtmak,
hizmet öncesi hazırlık yapmak,
KOBİ ile görüşme sürecini planlamak,
KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek,
KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak,
KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek,
KOBİ’nin faaliyet yapısını analiz etmek,
KOBİ’nin mali yapısını analiz etmek,  
KOBİ’nin İK yapısını analiz etmek,
KOBİ’nin pazarlama faaliyetlerini analiz etmek,
KOBİ’nin üretim (mal/hizmet)faaliyetlerini analiz etme,
KOBİ’nin dış çevre analizini yapmak,
analiz sonuçlarını değerlendirmek,
KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak,
sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek,
hizmetin kapsamını belirlemek,
KOBİ ile sözleşme yapmak, hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek,
hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak,
risk analizi yapmak, kaynak planlaması yapmak,
kontrol noktaları oluşturmak,
hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek,
hizmetleri raporlamak,
KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayarak,
danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak,
hizmet süreçlerini dokümanter etmek,
izleme ve değerlendirme sistemini tanıtmak,
danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak,
mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,
bireysel mesleki gelişimini sağlamak,

Gizlilik esastır.