Yer Bilimleri, Yer Altı Araştırma işlemleri

Madencilik, Jeofizik, Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar, Doğal Maden Araştırmaları, Zemin Etütleri, Jeotermal ve Yer Altı Su Araştırmaları, Arkeolojik Araştırmalar, Adli Araştırmaları ve Çevre Bilimi Sektöründe faaliyette bulunmaktadır.

Tabaka derinliği kalınlık tayini, değişik kalınlık tahmini, akif yer tabaka karakterizasyonu, kırık ve arıza tespiti, mağara, oyuk, karstik yerleştirme, gömülü yapı tanımlama, kirlenen alan soruşturma, Özdirenç zaman değişimi izleme, cevher kütlesi keşfi ve tarifi v.b. gibi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.